Daily Archives: Tháng Hai 8, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 78

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất thập bát chương – Không chiến mà thắng: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 77

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất thập thất chương – Ám: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.