Daily Archives: Tháng Hai 10, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 82

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập nhị chương – Cẩu huyết đích nhân sinh* Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

[[CTLS] Quyển I – Chương 81

[[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập nhất chương – Hoàng Phủ Thiên Niên 2: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 8 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.