Daily Archives: Tháng Hai 11, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 84

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập tứ chương – Cầu ngẫu*( Tìm bạn trăm năm): Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 83

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập tam chương – Tam vĩ hồ ly: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.