Daily Archives: Tháng Hai 12, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 86

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập lục chương – Bao che khuyết điểm: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 7 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 85

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập ngũ chương – Hết sức căng thẳng: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Blog tại WordPress.com.