Daily Archives: Tháng Hai 13, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 88

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập bát chương – Đê tiện: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 87

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập thất chương – Hoả liên: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.