Daily Archives: Tháng Hai 15, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 92

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập nhị chương – Người đẹp như tranh: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 91

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập nhất chương – Sống hay chết: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 11 phản hồi

Blog tại WordPress.com.