Daily Archives: Tháng Hai 17, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 96

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

ĐĐệ cửu thập lục chương – Thần côn? Thần côn! : Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 13 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 95

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập ngũ chương – Phóng khách*( Khách đến thăm): Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 11 phản hồi

Blog tại WordPress.com.