Daily Archives: Tháng Hai 23, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 108

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách bát chương – Uyên uyên dục: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 107

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách thất chương – Nghe tin mà lại: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 62

Chương 62:

Lão bà kia nghe Tô Thi Tưởng nói xong, chỉ hừ một tiếng trong mũi, chống quải trượng lẳng lặng đi về phía nam tử trẻ tuổi bị đóng băng trong tinh quan. Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.