Daily Archives: Tháng Hai 24, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 110

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách thập chương – Ái thượng: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 10 phản hồi

Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 63

Chương 63:

Quân Thư Ảnh thấy Sở Vân Phi đi theo, nhưng cũng không có ý đuổi cậu, chỉ ra hiệu cho cậu dẫn đường. Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Nhãn: , , , | 12 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 109

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách cửu chương – Uyên uyên dục 2: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.