Daily Archives: Tháng Một 21, 2013

[VTHLTDT] 25-27

(25)

Tô Từ: (bưng một mâm hạt thông tiến vào) Vi bảo chủ, Đại công tử, đây là lão gia phân phó đưa tới, năm nay trong vườn thông kết trái mới, thỉnh từ từ dùng.

Tô Vọng Ngôn phi thường chủ động bóc một hạt đưa cho Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca cắn một miếng, phát hiện là hạt hỏng.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ, Đoản văn | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.