Daily Archives: Tháng Tư 5, 2013

Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 52(1)

Chương 52(1): Thuyền đắm…

Trần Ngọc lo lắng cho cha mình, xin được lặn cùng, còn Mã Văn Thanh muốn trợ giúp Trần Ngọc tìm kiếm Trần Sâm, cũng muốn xem thử thuyền đắm, chết sống đòi đi theo, cộng thêm năm đội viên của Sở nghiên cứu khảo cổ, ba gã chiến sĩ, mười người mặc áo lặn xong, đeo bình dưỡng khí nhảy xuống nước.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.