Daily Archives: Tháng Năm 30, 2013

Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 57

Chương 57: Mộ thất…

Giáo sư An nhìn theo ánh đèn pin, lắc đầu, nói: “Chúng ta vẫn luôn đi thẳng, là bởi vì đại não có thể điều chỉnh phương hướng cho chúng ta. Thế nhưng, mắt nhìn không nhất định là chân thật, có lúc, bởi vì thị giác truyền tín hiệu khác biệt khiến đại não chúng ta trở nên hỗn loạn, sẽ phán đoán sai lầm, cho nên không điều chỉnh được phương hướng. Nói cách khác, trong ngôi mộ này phải có cơ quan xảo diệu nào đó, khiến chúng ta cảm thấy mộ đạo vốn là đường tròn trở thành thẳng tắp.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Blog tại WordPress.com.