Daily Archives: Tháng Tư 1, 2014

Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 128(2)

………

Mặc dù chủ ý là do Trần Ngọc đưa ra, nhưng trong lòng vẫn thấy không an tâm, chỉ nghe Phong Hàn chuẩn bị xuống nước, đã thấy sốt ruột. Hiện tại cậu phải làm cái gì đó, bảo đảm những người xuống nước được an toàn, huống hồ cậu cũng nằm trong số đó.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Blog tại WordPress.com.