Daily Archives: Tháng Tư 13, 2014

Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 130(2)

…..

Lòng hiếu kỳ của Trần Ngọc lại trỗi dậy, bắt đầu đọc từ tờ thứ nhất.

Phía trên ghi: tiểu nhị và anh em đi theo tôi phần lớn đều chết hết đêm qua, tôi phải ở lại, tìm được thần mộ trong hồ, nếu không tôi chẳng còn mặt mũi gặp lại mọi người, hai tiểu nhị còn sống sót cũng lưu lại sống cùng tôi. Nhưng cái hồ này quá hung hiểm, có lẽ tôi còn chưa tìm thấy, thì cũng đã không thể quay về, như vậy cũng tốt, vừa hay làm bạn với các anh em.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.