Daily Archives: Tháng Sáu 2, 2014

Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 151

Chương 151: Biến cố…

Trầm mặc một lúc, Trang Thu nói: “A Cát, nếu như ngươi biết được, ta sao có thể thành công?”

Tay Trần Ngọc khựng lại, A Cát cùng Trang Thu cư nhiên chưa rời đi!

A Cát lạnh lùng nói: “Năm đó, trong ba người chúng ta, ngươi là người được tín nhiệm nhất. Bây giờ, ngươi cư nhiên đích thân bốtrí để người chiếm đoạt thân thể chủ nhân giết chết chủ nhân.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.