Daily Archives: Tháng Sáu 10, 2014

Đạo mộ chi tế phẩm – Phiên Ngoại (2+3)

Về nhà(1+2)

Tiểu Mập duỗi thân thể, u oán liếc nhìn thịt bò trên bàn, từ sau lần ác nhân mặc đồ trắng nói nó thể trọng vượt quá tiêu chuẩn, Phong Hàn và Trần Ngọc liền nghiêm cấm nó ăn vặt, chính là món thịt nó yêu thích nhất và bánh ngọt mà nó thấy hứng thú!

Thể trọng vượt tiêu chuẩn là ý gì?! Cái tên lang băm kia!

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.