Daily Archives: Tháng Mười Một 29, 2014

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 37

Chương 37: An Tử Yến, tên khốn kiếp nhà cậu

Thương thế của Mạch Đinh đã khỏi hắn, cũng nên đi học trở lại, hơn nữa cậu đã đáp ứng mẹ mỗi tháng phải về nhà ở hai ngày, có điều Mạch Đinh đã quen với cuộc sống thoái mái sung sướng, về nhà lại bị bố mẹ sai bảo cái này cái kia có điểm khó chấp nhận được, Mạch Đinh cảm thấy đáng sợ, cuộc sống đang từ từ làm cậu thay đổi, bản thân trước đây rất chăm chỉ đang dần dần thoái hóa.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 62 phản hồi

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 36

Chương 36: Mặt âm hiểm của An Tử Yến

Không lâu sau, Mạch Đinh đã có thể ra viện, khi An Tử Yến mở cửa xe muốn ôm ngang Mạch Đinh vào nhà, Mạch Đinh chết sống không muốn, giống như con cá vừa ra khỏi nước giãy đành đạch trong ngực An Tử Yến: “Giữa ban ngày ban mặt cậu làm gì thế hả, người khác trông thấy, còn tưởng rằng tớ là đàn bà.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 32 phản hồi

Blog tại WordPress.com.