Daily Archives: Tháng Hai 16, 2015

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 21

Chương 21:  Mối nguy lớn của tiểu đội cực mạnh (2)

Trong cùng một ngày, cùng một thời điểm, những chuyện khác nhau đã phát sinh trên những người khác nhau.

Chu Hân Hợp:

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Blog tại WordPress.com.