Daily Archives: Tháng Năm 11, 2015

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân- Chương 53

Chương 53: Đây là thích của tôi

Kha Bố mắt gấu mèo gối đầu lên sách, tối hôm qua ngủ không ngon giấc, chỉ lo suy nghĩ có cách nào để ngăn cản Đóa Lạp hay không, đây là chuyện có liên quan đến cái mạng nhỏ của cậu, từ sáng sớm Kha Bố đã cẩn thận đề phòng bốn phía, không thể coi thường Đóa Lạp- điểm này khi học trung học Kha Bố đã được trải nghiệm. Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 12 phản hồi

Blog tại WordPress.com.