Daily Archives: Tháng Năm 16, 2015

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 55

Chương 55: Thuyết âm mưu của cậu

“Cậu đã sớm biết bản tính của Đóa Lạp?” Trên sân thượng chỉ còn lại Kha Bố và Chi Lý, Chi Lý cầm băng cá nhân dán lên miệng vết thương ở mặt Kha Bố, vết thương rất nông, qua hai ngày hẳn sẽ lành.

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 12 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.