Daily Archives: Tháng Mười 2, 2016

Tầm hung sách – C1

Nhân diện đăng(1)

Sáng sớm tinh mơ, khắp chốn mịt mờ.

Cửa thành Bồng Dương phát ra tiếng động nặng nề, thong thả bị đẩy mở.

Hai bên bờ từ đông sang tây của dòng Úc Lan có rất nhiều cảng cá thương cảng, mà thành Bồng Dương là bến cảng cuối cùng của dòng sông lớn này.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.