Daily Archives: Tháng Mười 4, 2016

Tầm hung sách – C3

Nhân diện đăng (3)

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng truy hỏi.

Hoá ra vị cố nhân Văn Huyền Chu mà hai người phải tìm là một đại phu, hàng năm ngao du bên ngoài, gần đây mới mang theo nghĩa tử của mình trở lại định cư ở thành Bồng Dương.Văn Huyền Chu yêu thích đảo Thanh Bình, hai người họ cứ thể sống ở đảo Thanh Bình. Đứa nhỏ này cũng không biết Văn Huyền Chu có qua lại với ai khác nữa, y đi theo Văn Huyền Chu mười năm có thừa, nhưng không rõ ràng lắm các mối quan hệ của hắn. Văn Huyền Chu ở đảo Thanh Bình còn chưa đến một tháng, mấy ngày hôm trước liền xảy ra chuyện.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.