Daily Archives: Tháng Mười 8, 2016

Tầm hung sách – C7

Nhân diện đăng (7)

Ánh mắt của Tư Mã Phượng cực kỳ quái lạ, Tống Bi Ngôn không hiểu ra sao: “???”

“Các nàng còn nhắc tới một việc. Trong Lưu trạch không ai dùng loại hương sang quý như long não hương cả, Lưu Tuấn Dũng còn không có thói quen dùng hương. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở Lưu trạch đều không dùng hương.” Tư Mã Phượng nói, “Ngoại trừ Trần Vân Nguyệt.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.