Daily Archives: Tháng Mười 9, 2016

Tầm hung sách – C8

Nhân diện đăng (8)

“Các cây trong viện đều được trồng từ hạt giống khi đó?” Tư Mã Phượng hỏi, “Ai nói cho ngươi biết độc tính của chúng? Vị tiên sinh kia tên là gì?”

“Hắn không nói cho ta biết tên của mình.” Trần Vân Nguyệt nhỏ giọng nói, “A Kiệu dạy ta biết chữ, vị tiên sinh ấy để lại cho ta một ít trang giấy giải thích độc tính dược thảo, ta có thể xem hiểu. Trong viện ban đầu có Vân Thực, sau khi Lưu Tuấn Dũng chết, ta đã nhổ đi.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.