Daily Archives: Tháng Mười 10, 2016

Tầm hung sách – C9

Yên hồn vũ phách (1)

Tư Mã Lương Nhân đang ở dưới gốc cây hải đường khoe bộ râu được chăm sóc kỹ càng của mình với phu nhân Phó Cô Tình, chợt thấy con trai hấp ta hấp tấp xông vào viện.

“Linh Thuỵ.” Phó Cô Tình vui vẻ gọi tên con trai, “Lại đây nhìn râu của cha con này.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tầm hung sách – Tiết tử (2)

Nếu bàn về nơi náo nhiệt vào ban ngày, người thành Bồng Dương sẽ có nhiều cách nói khác nhau, nhưng nếu hỏi ban đêm nơi nào náo nhiệt nhất, ai cũng chỉ về phía đông nam, nơi có ánh đèn rực rỡ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.