Daily Archives: Tháng Mười 12, 2016

Tầm hung sách – C10

Yên hồn vũ phách (2)

Đi đến cửa, quả nhiên trông thấy một vị nữ tử đang đứng ở đó.

Trì Dạ Bạch vốn không hiểu gì, cũng quả thật không tìm thấy lý do, nhưng Phó Cô Tình yêu cầu hắn đi cùng mình, hắn đành phải theo sát bên người nàng. Phó Cô Tình đối với việc con trai mình suốt ngày la cà ở Kim Yên Trì cũng có nghe qua, cho nên khi biết Sương Hoa tìm tới cửa, phản ứng đầu tiên chính là đến ép cưới.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.