Daily Archives: Tháng Mười 14, 2016

Tầm hung sách – C11

Yên hồn vũ phách (3)

Tư Mã Phượng tới tiền thính, nghe Sương Hoa kể lại chuyện hôm ấy, không trì hoãn thêm nữa, lập tức cùng Trì Dạ Bạch mang theo vài người, cùng Sương Hoa trở lại Kim Yên Trì.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.