Daily Archives: Tháng Mười 15, 2016

Tầm hung sách – C12

Yên hồn vũ phách (4)

Khi Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đến Kim Yên Trì, đám người Tư Mã Phượng đã đứng chờ ngoài cửa sài phòng ở hậu viện của Tẩm Sương Viện. Cam Nhạc Ý trông thấy Trì Dạ Bạch thì vui vẻ, đến gần mới phát hiện ra ống tay áo của Trì Dạ Bạch bị xé mất một góc, trong lòng nghi hoặc.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.