Daily Archives: Tháng Mười 16, 2016

Tầm hung sách – C13

Yên hồn vũ phách (5)

Quy nô hiếu kỳ hỏi: “Làm thế nào suy đoán ra được tuổi của người này và có phú hay không?”

“Tuổi tác thì dễ thôi.” Trì Dạ Bạch lên tiếng bổ sung, “Hắn có thể chế phục một tiểu cô nương như vậy, mà còn đủ sức bẻ gãy tay chân, tuổi tác không thể quá nhỏ. Nhưng không thể quá lớn, ở Bồng Dương người qua tuổi năm mươi không có nhiều, dựa theo tuổi thọ trung bình trên dưới sáu mươi của người triều ta, qua tuổi năm mươi thể lực sẽ suy giảm, hành động chậm chạp, có thể thực hiện hành vi như thế này tỷ lệ không cao. Nhưng đây chỉ là suy đoán, chưa phải kết luận, sau khi điều tra trong độ tuổi này có thể xuất hiện các loại chứng cớ khác dẫn tới sự thay đổi.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.