Daily Archives: Tháng Mười 18, 2016

Tầm hung sách – C14

Yên hồn vũ phách (6)

Xuân Đồng là người của Phương Phi Tập, Tuyết Phù và một số cô nương của Phương Phi Tập đều tới đây, nhưng không trông thấy bóng dáng của Xuân Đồng.

“Xuân Đồng còn chưa dậy.” Tuyết Phù nói, “Cửa phòng đóng chặt…”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.