Daily Archives: Tháng Mười 29, 2016

Tầm hung sách – Tiết tử (3)

Những ngọn núi dọc theo dòng Úc Lan không mấy cao, ngoại trừ Xích Thần Phong.

Xích Thần Phong thuộc quản hạt của thành Vinh Khánh, là danh sơn nơi đây. Truyền thuyết thượng cổ kể rằng lúc thiên thần sáng thế, vì huynh đệ tranh chấp, mà bổ ra một khe nứt trên mặt đất mênh mông, tạo thành sông Úc Lan. Mà huynh đệ nọ còn có một người em gái, mặc áo quần đỏ như lửa, lễ bái với trời xanh, khẩn cầu hai huynh trưởng ngừng tàn sát lẫn nhau, để thiên địa được bình an. Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.