Daily Archives: Tháng Tư 4, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 2

Chương 2:

Một phần mười triệu không được, lẽ nào phải là một phần nghìn tỷ ư?

Lấy tố chất của thân thể này hiện nay, căn bản không thể nào phân chia được tinh chuẩn như thế.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.