Daily Archives: Tháng Tư 19, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 11

Tối! Chờ đệ?

Ở thế giới này, người phàm mười bốn tuổi đã có thể cưới vợ sinh con, cho nên ám chỉ trong câu kia cũng rõ ràng quá mà!

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.