Daily Archives: Tháng Năm 1, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 18

Không thể nào!

Trong đầu Giang Ninh Tiển, Hứa Viêm Sâm và Chu Khả Khả gần như đồng thời hiện ra ba chữ đỏ tươi này.

Sao có thể là Tô Hàn được chứ?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 17

Tô Hàn khựng lại một lát, bỗng nhiên an tĩnh lại.

Hắn là người hiểu Tô Băng nhất, cũng là người không hiểu y nhất.

Hắn không hiểu ý nghĩa thực sự trong lời Tô Băng, nhưng lại biết, lúc này nếu hắn cứ khăng khăng cướp đoạt thân thể, nhất định Tô Băng sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Blog tại WordPress.com.