Daily Archives: Tháng Năm 12, 2017

Tầm hung sách – Chương 49

Ô Huyết (13)

Thần Ưng Doanh ban đầu là nơi chuyên môn huấn luyện tân binh, tên là “Doanh”, trên thực tế là một thành luỹ được xây dựng ở chỗ sâm nghiêm vùng ngoại ô hoàng thành.

Triều đình hàng năm trưng binh, đưa một phần tân binh có tư chất xuất sắc nhất đến Thần Ưng Doanh, trải qua khoảng thời gian huấn luyện, những tân binh này sẽ không trở lại quân đội bình thường, mà phân tán đến các cơ sở bí mật chấp hành nhiệm vụ. Nhưng không phải tất cả thanh niên nhập doanh sau, có thể đạt được cơ hội rời khỏi doanh. Người có thành tích huấn luyện quá kém, hoặc trong lúc huấn luyện bị thương không thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, sẽ biến mất trong doanh.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.