Daily Archives: Tháng Năm 18, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 25

Thật ra đi nghe giảng một lát thì cũng chả sao, Tô Hàn rất thích luyện tinh thuật, nếu không cũng sẽ không luyện một năng lực xảo quyệt hà khắc lên đến trình độ cao nhất như vậy.

Có điều nghe giảng thì dễ, sợ nhất thực hành, lỡ như thầy bảo bọn họ diễn tập ngay tại đó… Tô Hàn lo lắng các đệ tử Luyện Tinh Điện không chịu nổi đả kích, ngộ nhỡ nghĩ không thông từ đó bỏ luyện tinh, vậy thì tội lỗi quá.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.