Daily Archives: Tháng Năm 23, 2017

Tầm hung sách – Chương 50

Xà Nhân (1)

Hai con tuấn mã một đường chạy vội, rốt cuộc đuổi kịp trước lúc đóng cửa thành, về tới thành Bồng Dương.

Tư Mã Phượng và A Tứ phòng trần mệt mỏi, về đến nhà còn chưa kịp uống ngụm nước, ngay lập tức đã bị Tư Mã Lương Nhân gọi vào thư phòng. A Tứ mờ mịt: khi Tư Mã Lương Nhân và Tư Mã Phượng nói chuyện, trước nay đều không bao gồm tiểu người hầu là hắn.

“Chuyện Tĩnh Khải nói với ta, có liên quan tới bí mật triều đình.” Tư Mã Lương Nhân đi thẳng vào vấn đề, “Cũng liên quan tới Thần Ưng Sách.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.