Daily Archives: Tháng Năm 27, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 26

Luyện Tinh Điện nhốn nháo như vậy, tuy phu tử có phần kiêng kị Công Tôn Quý, không muốn chọc giận hắn, nhưng cũng cảm thấy nên mở miệng nói gì đó: “Chấm dứt ở đây thôi, không cho phép cần quấy nữa…”

Tô Hàn nói: “Vậy tiên sinh hãy bảo Công Tôn sư huynh nhận thua đi.”

Trăm triệu lần không ngờ người luôn luôn trầm mặc ít nói như Tô Hàn lại đột nhiên cứng đầu không chịu bỏ qua như vậy.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.