Daily Archives: Tháng Năm 31, 2017

Tầm hung sách – Chương 51

Xà Nhân (2)

Ngoài cửa sổ, tiếng gió càng ngày càng mạnh, hạt mưa rơi trên mái ngói, tí tách không ngừng.

Tư Mã Phượng yên lặng đợi Tư Mã Lương Nhân nói xong mới lên tiếng.

“Con sẽ không nói với Tiểu Bạch.” Hắn bình tĩnh nói, “Con sẽ dùng cách khác đi tìm tư liệu.”

“Không có thời gian.” Tư Mã Lương Nhân bất mãn nhìn hắn chăm chú, “Con đừng hành động theo cảm tình, đừng để tình cảm cá nhân che mắt.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.