Daily Archives: Tháng Bảy 3, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời- Chương 29

Tin đồn thằng nhóc nhà họ Tô luyện tinh thành công bốn lần liên tục nhanh chóng lan ra khắp Long Trung Sơn Mạch.

Tuy rằng sau đó hắn dùng một ngày hủy diệt mấy viên đan dược tam phẩm và hai pháp khí thượng phẩm, nhưng cũng không che giấu nổi sự thực hắn là một thiên tài.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Tầm hung sách – Chương 55

Xà Nhân (6)

Ngoài chuồng ưng, địa khố của Ưng Bối Xá cũng là nơi quan trọng trong Ưng Bối Xá.

Có thể vào địa khố, chỉ có mười vị đầu lĩnh của Ưng Bối Xá và người nhà Trì Dạ Bạch. Mộ Dung Hải làm quản gia của Ưng Bối Xá và thị vệ của Trì Dạ Bạch, hắn cũng có quyền hạn tiến vào nơi đó cùng Trì Dạ Bạch.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.