Daily Archives: Tháng Bảy 4, 2017

Tầm hung sách – Chương 56

Xà Nhân (7)

Sau khi cửa chính của địa khố đóng lại, dạ minh châu khảm ở bốn vách tường sáng lên, khiến mọi thứ bên trong dần rõ ràng. Bố cục của địa khố và “căn phòng” trong trí nhớ của Trì Dạ Bạch rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ giá sách cao bằng ba người, cách vài bước lại có một chiếc đèn ngọc lưu ly, treo phía trên giá sách.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.