Daily Archives: Tháng Bảy 7, 2017

Tầm hung sách – Chương 57

Xà Nhân (8)

Tư Mã Phượng ngạc nhiên nói: “Có thể là cái gì?”

“Không thể nói chính xác được.” Cam Nhạc Ý đáp, “Mất tay mất chân, thêm tay thêm chân này; hoặc bị người ta cường bạo này; rạch bụng nhét đồ vào trong này….”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.