Daily Archives: Tháng Bảy 23, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 35

Tính toán này của khỉ Tưởng thật đúng là đánh vang đôm đốp.

Trần Hàm dùng Triền quấn thuật vây khốn Thẩm Tiêu Vân vốn chỉ là kế sách tạm thời, Triền quấn thuật này mới nhìn qua có vẻ rất bá đạo, có thể cố định người ta. Nhưng pháp thuật này có một kẽ hở, nhánh cây triền quấn vây khốn Thẩm Tiêu Vân nhưng cũng đồng thời bảo vệ cho Thẩm Tiêu Vân, thế nên Trần Hàm mới không lựa chọn công kích Thẩm Tiêu Vân đang đứng bất động, mà đổi thành công kích nhóm ba người Khí Phong khá yếu kia.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Blog tại WordPress.com.