Daily Archives: Tháng Bảy 25, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 36

“Ý, luyện tinh sư đội kì tích sao đã đi lên trước rồi?”

“Tô đại đại nhà ta chẳng lẽ không chỉ luyện tinh siêu phàm, pháp thuật còn nghịch thiên nữa ư?”

“Nếu ta nhớ không lầm, Tô Hàn cũng vì tư chất quá kém, đến một Ngự hỏa thuật cũng phóng không ra nổi, cho nên mới bị đày đến Khí Phong…”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.