Daily Archives: Tháng Bảy 27, 2017

Tầm hung sách – Chương 62

Cam Nhạc Ý thấy Tống Bi Ngôn như vậy, lập tức hiểu ra vấn đề.

Từ ngày dầu tiên Tống Bi Ngôn tiến vào Tư Mã gia,  kỳ thật đã sớm bị Tư Mã Lương Nhân hoài nghi. Sư phụ của Tống Bi Ngôn là Văn Huyền Chu, tuy lúc đó Văn Huyền Chu còn chưa bại lộ bộ mặt thật, nhưng dù sao hắn có liên quan đến vụ án da người trên đảo Thanh Bình, không thể phớt lờ. Nhưng Tống Bi Ngôn không thân không thích, trong mắt Tư Mã Lương Nhân bất quá chỉ là một đứa trẻ, nếu cậu thực sự trong sạch thì sao?  Nếu cậu không hề liên quan gì tới những chuyện Văn Huyền Chu làm thì sao?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 37

Đội Khí Phong thắng một lèo được hai mươi chín phần thưởng, nhưng lúc phát thưởng lại xảy ra chút vấn đề nho nhỏ.

Mỗi người hai mươi chín pháp khí trung phẩm, năm người chính là một trăm bốn mươi lăm món!

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.