Daily Archives: Tháng Bảy 29, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 38

Nói hết nước hết cái khuyên nhủ Bạch Vô Song, vị đại gia này cuối cùng cũng chịu rời khỏi Thập Tam Phong, trở về chuẩn bị cho việc xuất hành.

Phụng Vương Thành ở Phụng Vương Sơn Mạch, diện tích ngang ngửa Long Trung Sơn Mạch, đều thuộc khu vực phía Bắc.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 6 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.