Daily Archives: Tháng Tám 2, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 40

Trong cuộc đời luyện đan của Thượng Quan Tình, ngay cả khi còn bé lần đầu tiên y mở lò luyện đan cũng chưa từng bị nổ bao giờ.

Nên nói thế nào nhỉ?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.