Daily Archives: Tháng Tám 5, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 41

Thiên giáng dị tượng lần trước chính là pháp khí thiên phẩm lâm thế!

Hào quang bảy sắc hôm nay tuy rằng không bằng song long ngút trời lúc đó, nhưng có thể có dị tượng sinh ra đã đủ để khiến mọi người phải trợn mắt há mồm rồi.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.