Daily Archives: Tháng Tám 7, 2017

Bất cẩn cái chọc thung trời – Chương 42

Một viên đan dược cửu phẩm đã đủ khiến người ta phát rồ, một viên đan dược cửu phẩm bảy sao…

Đám dân chúng hiền lành đáng yêu họ đây cũng muốn hợp nhau tấn công, tiến lên cướp thử!

Đáng chết là, Bạch Vô Song vẫn còn đang chuẩn bị vật liệu.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tầm hung sách – Chương 64

Xà Nhân (15)

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch liếc nhau. Hai người đều nghĩ đến nữ nhân Lâm Thiếu ý gặp được ở Đông Thái thị.

Tư Mã Phượng lập tức giả vờ tò mò: “Ở đó có gái giang hồ?”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.