Daily Archives: Tháng Tám 12, 2017

Tầm hung sách – Chương 69

Xà Nhân (20)

Người hầu trà không biết y nói thật hay giả, nhưng đáp lại một câu “Tiên sinh cao minh” vẫn luôn không sai.

Văn Huyền Chu cũng không quan tâm hắn có hiểu hay không, cười cười để hắn rời đi.

Phương Trường Khánh và Tô Triển rất nhanh sẽ bị tóm gọn, y hiểu được. Hai người kia làm việc không có lòng cố kỵ, nhất là Tô Triển.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.